V zmysle ustanovení obchodného zákonníka, občianskeho zákonníka, zákonníka práce, pomenovaných aj nepomenovaných zmlúv podľa požiadaviek klienta a v súlade
s platným právom Slovenskej republiky a EÚ
JUDr. Ľubomír Kišac
advokátska kancelária
§
Kontakt:
mobil:        0905751474

Kancelária:
Ul. Škultétyho 1597/7
955 01 Topoľčany

Created by
Mail:
lubo.kisac@gmail.com
Vyhotovenie zmlúv
OBLASŤ PONÚKANÝCH SLUŽIEB A PORADENSTVA
Obchodné právo
Občianske právo
Rodinné právo
Vyhotovenie zmlúv
Vymáhanie pohľadávok
Vypracovanie návrhov a podaní na súd a iné orgány
Zastupovanie na súde a iných orgánoch